Ηχοπαγίδες

Σε ξενοδοχειακούς χώρους, σε εγκαταστάσεις γραφείων ή ακόμα και σε ιδιαίτερες εγκαταστάσεις όπου απαιτείται αυστηρή απομόνωση του ήχου, οι ηχοπαγίδες καλύπτουν πλήρως όλες τις προκύπτουσες ανάγκες. Η εταιρεία μας κατασκευάζει ηχοπαγίδες από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο, ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής διαφόρων διαστάσεων με αεροστεγείς αναδιπλώσεις στις ραφές και με ειδικές νευρώσεις για την ανάλογη απόκτηση της απαιτούμενης δυσκαμψίας.