Ανθρώπινο δυναμικό

Στην ΨΥΚΤΙΚΗ – ΘΕΡΜΙΚΗ σήμερα εργάζονται 15 εξειδικευμένα στελέχη. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελεί το ισχυρότερο καθώς και το πολυτιμότερο κεφάλαιο της. Η επαγγελματική κουλτούρα των στελεχών, η ικανοποίηση που αντλούν από την εργασία τους, το αίσθημα της δίκαιης μεταχείρισής τους και η συμμετοχή τους στους κοινούς εταιρικούς στόχους, διαμορφώνουν την παραγωγικότητα, το επίπεδο της εξυπηρέτησης και τη φήμη της εταιρική της εικόνας.

Από την κατασκευή μέχρι και την εγκατάσταση στην έδρα του πελάτη η εταιρεία είναι σε θέση να εξασφαλίσει τα υψηλότερα ποιοτικά κριτήρια. Ταυτόχρονα παρέχει ένα άρτιο εργασιακό περιβάλλον όπου όλοι οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν ιδανικές συνθήκες εργασίας. Προσφέρει άμεσες καθώς και έμμεσες ευκαιρίες για προσωπική και ομαδική εξέλιξη. Μέσα από την υπεύθυνη αλλά και άκρως επαγγελματική συμπεριφορά τοποθετεί ισχυρά θεμέλια για την εταιρική οικονομική ανάπτυξη και ευρωστία.

Στόχος της εταιρείας είναι, η διαρκή πρωτοβουλία, η επιβράβευση στην καινοτομία και η ενθάρρυνση της προσωπικής και εργασιακής βελτίωσης, να γίνουν στόχος του κάθε εργαζόμενου για αυτό το λόγο, παρέχει συνθήκες εργασίας που εξασφαλίζουν όλες τις βέλτιστες προϋποθέσεις για ανάπτυξη και δημιουργικότητα.

Θέσεις Εργασίας