Όραμα και Στόχος

Σε ένα άκρος απαιτητικό επιχειρηματικό κλάδο, η εταιρεία προσπαθεί πάντα η ανάπτυξή της να εφαρμόζεται με υπεύθυνο και σοβαρό τρόπο. Το όραμα και ο βασικός στόχος είναι να ισχυροποιήσει όσο περισσότερο μπορεί την εταιρική της θέση στον κλάδο της μελέτης – κατασκευής και εγκατάστασης συστημάτων αεραγωγών ψύξης – θέρμανσης. Θεωρεί ότι πρέπει να είναι ευέλικτη, απλή, αποτελεσματική και πιστή στις συνεργασίες της. Εργάζεται καθημερινά για να διασφαλίσει ότι οι πελάτες της θα εκσυγχρονίζονται διαρκώς με νέες τεχνικές και έξυπνες μεθόδους λειτουργίας με στόχο την εξωστρέφεια την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της κερδοφορίας, πάντα με βάση των κανόνων δεοντολογίας της αγοράς. Η Ψυκτική – Θερμική θέλει να αποτελεί έναν αξιόπιστο συνεργάτη για κάθε έργο που αναλαμβάνει, παρέχοντας λύσεις και καινοτόμα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας value for money εξυπηρετώντας την κάθε ανάγκη ξεχωριστά.

Η ΨΥΚΤΙΚΗ – ΘΕΡΜΙΚΗ θέσπισε και εφαρμόζει 3 θεμελιώδεις αξίες. Την επαγγελματική ηθική, τη δέσμευση στην αριστεία και την συνεχή αναζήτηση της καινοτομίας. Αυτές οι αξίες αποτελούν τον πυρήνα των δραστηριοτήτων της και τη βάση της αμφίδρομης συνεργασίας μας με τους πελάτες και τους συνεργάτες της.

Επαγγελματική ηθική

Η εντιμότητα, το επαγγελματικό ήθος, η συνέπεια και ο σεβασμός είναι για την εταιρεία αξίες εξίσου σημαντικές για την μελλοντική της επιτυχία. Παραμένει αφοσιωμένη στους πελάτες της και διατηρεί σταθερές και μακροχρόνιες συνεργασίες μαζί τους.

Δέσμευση στην αριστεία

Η ΨΥΚΤΙΚΗ – ΘΕΡΜΙΚΗ από την ίδρυσή της το 1972 ως και σήμερα παραμένει προσηλωμένη στους στόχους της για διαρκή βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της. Τα στελέχη αναζητούν διαρκώς τη γνώση την εξέλιξη και την αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για αυτό το λόγο εμπνέεται από την επιτυχία των πελατών της καθώς επιδιώκει συνεχώς την αριστεία σε κάθε της ενέργεια.

Αναζήτηση της καινοτομίας

Σημαντικότερο asset της εταιρείας είναι η αναζήτηση και η ορθή εφαρμογή της καινοτομίας. Μέσα από ένα καλά οργανωμένο πλάνο η ΨΥΚΤΙΚΗ – ΘΕΡΜΙΚΗ κατευθύνει τα επενδυτικά της χρηματοοικονομικά κεφάλαια στην εύρεση και στην εφαρμογή νέων καινοτόμων λύσεων. Καινοτομεί διαρκώς και εφαρμόζει νέες πρωτοποριακές μεθόδους, με στόχο να προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα που δίνουν πραγματική αξία στον πελάτη.

Στόχος

Στην ΨΥΚΤΙΚΗ – ΘΕΡΜΙΚΗ εφαρμόζεται το τρίπτυχο των αρχών “Ποιότητα, Συνέπεια, Αξιοπιστία”. Αυτές οι αρχές μέχρι σήμερα, έχουν εμπνεύσει δύο γενιές και συνεχίζουν να αποτελούν τους βασικούς θεμέλιους πυλώνες. Στόχος της είναι να σχεδιάζει να παράγει και να εγκαθιστά ποιοτικά προϊόντα συστημάτων αεραγωγών ψύξης – θέρμανσης, τα οποία θα πρέπει να προσφέρουν ασφάλεια και αξιοπιστία. Με κύριο άξονα την ανθρώπινη υγεία στόχος της εταιρείας είναι το κάθε έργο της να αποτελεί μια επιτυχημένη επένδυση για τον εκάστοτε συνεργάτη.

Στην Ψυκτική – Θερμική εστιάζουμε στην ικανοποίηση των πελατών μας, προσφέροντάς τους ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες βασισμένα πάντα σε συνεργασίες υψηλού επιπέδου με έμφαση στην ειλικρίνεια τη συνέπεια και τον σεβασμό. Για αυτόν τον λόγο η εταιρεία έχει προάγει τις μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες της και μοιράζετε μαζί τους τις κοινές αξίες που απορρέουν από αυτές.

Τήρηση Χρονοδιαγραμμάτων: Η εταιρεία ΨΥΚΤΙΚΗ-ΘΕΡΜΙΚΗ στοχεύει στην τήρηση χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης και παράδοσης έργων βάση της πελατειακής τους συμφωνίας. Στην μέχρι σήμερα πορεία τους το έχουν καταφέρει άψογα και συνεχίζουν να το τηρούν.

Σχέση ποιότητας με τιμή: Η ποιότητα αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της εταιρείας. Δεσμεύονται να προσφέρουνε στους πελάτες τους ολοκληρωμένες λύσεις κορυφαίας ποιότητας, αξιοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία τους. Για την διασφάλιση της ποιότητας επιλέγονται α’ ύλες βέλτιστης ποιότητας ενώ γίνονται σταδιακοί έλεγχοι σε όλες τις φάσεις της παραγωγής με βάση τις πιο σύγχρονες ποιοτικές πιστοποιήσεις διεθνών προδιαγραφών.

Η καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας δίνει στην εταιρεία το προνόμιο να γνωρίζει κάθε πτυχή της παραγωγής και να βελτιώνονται όπου κρίνουν ότι χρειάζεται. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό, αποτρέπουν πιθανά προβλήματα εφόσον είναι σε θέση να ελέγχουν κάθε υλικό και κάθε κατασκευή από την αρχή της διαδικασίας μέχρι την τελική παράδοση του προϊόντος. Έτσι, διασφαλίζουν την εγγυημένη ποιότητα προς τους πελάτες τους διατηρώντας πάντα τις τιμές τους χαμηλές.