Φιλτροθέσια

Η εταιρεία μας κατασκευάζει ειδικά φιλτροθέσια από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο, ορθογωνικής διατομής διαφόρων διαστάσεων με θυρίδα επίσκεψης εύκολα αποσπώμενη.